Corona update

Beste gymnasten en ouders

We zijn helaas genoodzaakt de trainingen dit jaar stop te zetten voor de kleutertjes, recrea,acro recrea, juffers en airtrack afdelingen. Sporten in groepsverband in open lucht zal waarschijnlijk vanaf 18 mei kunnen, maar de richtlijnen zijn dermate streng dat het onmogelijk is om met zulke grote groepen aan de slag te gaan.

Zo mag er bijvoorbeeld niet op toestellen geturnd worden, mogen kinderen elkaar niet kruisen, moet elk kind strikt in zijn/haar eigen 4m2 blijven, mag de trainer niet fysiek helpen, moeten de handen elke 15 minuten gewassen worden etc. We zien dat niet haalbaar en ronden daarom het jaar nu af.

De turnbingo zal wel elke week gepubliceerd worden op onze facebook-pagina en ook eventuele virtuele lessen zullen nog doorgaan. Wij hopen dat de kinderen op die manier toch blijven bewegen en genieten van sport en spel.

Wat andere afdelingen betreft zijn er tot op heden geen officiële richtlijnen gepubliceerd. Wij volgen de situatie op de voet op en staan in nauw contact met de Gymfed. Als trainingen (in buitenlucht?) mogen hervat worden, zullen jullie onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. Wij werken ondertussen hard achter de schermen al aan mogelijke scenario’s want we hopen jullie allemaal snel terug te zien!

Verder volgen wij de Gymfed in hun richtlijnen om niet over te gaan tot een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Het lidgeld werd berekend op basis van onze uitgaven (o.a. verloning trainers en huur zalen) en inkomsten (lidgeld, wedstrijden, evenementen zoals het turnfeest). Wij rekenen op jullie begrip gezien wij aanzienlijke sommen misliepen.

Wij wensen onze gymnasten en hun families het beste en een goede gezondheid en hopen jullie allen in september terug te zien!

Vriendelijke groet
De raad van bestuur van Sta Paraat

Maak favoriet van permalink