Verplichte sluiting indoor sportinfrastructuur

Vannacht werd er beslist dat indoor sporten niet langer mogelijk is, ook niet voor kinderen jonger dan 12 jaar (lagere school en kleuters). Daarom moeten we – met veel spijt in het hart – met onmiddellijke ingang tijdelijk al onze de lessen opschorten. Dit geldt voor alle groepen van alle leeftijden.

Het opnemen van deze extra maatregel in het ministerieel besluit heeft grote impact op het sportleven. We begrijpen de teleurstelling die dit bij iedereen teweegbrengt. We roepen iedereen op om de maatregelen strikt op te volgen, zodat we binnen afzienbare tijd opnieuw allemaal kunnen genieten van onze mooie indoor sport. 

Meer informatie over deze maatregel kan je hier terugvinden: https://www.gymfed.be/nieuws/indoor-sportactiviteiten-niet-langer-toegelaten

Blijf gezond!

Maak favoriet van permalink