Bestuur

Dagelijks bestuur

Eveline Strackx – voorzitter (eveline.strackx@staparaathasselt.be)

Lisy Genné-Hennuy – secretaris (lisy.genne@staparaathasselt.be)

Sofie Gruyters – penningmeester (sofie.gruyters@staparaathasselt.be)

Tine Coteur – aanspreekpunt integriteit (API)
(tine.coteur@staparaathasselt.be)

Falke Bormans (falke.bormans@staparaathasselt.be)

Kris Steyvers – facilitair coördinator (kris.steyvers@staparaathasselt.be)

Cédric Meyers (cedric.meyers@staparaathasselt.be)

Raad van bestuur

Dagelijks bestuur aangevuld met onderstaande leden:

Patrick Gillissen (patrick.gillissen@staparaathasselt.be)

Carine Melotte (carine.melotte@staparaathasselt.be)

Elly Steyls
(elly.steyls@staparaathasselt.be)

Mady Mertens (mady.mertens@staparaathasselt.be)

Claire Minten – erevoorzitter (claire.minten@staparaathasselt.be)